Dokumenty do pobrania:

Regulamin Programu Rozwojowego.pdf

Co jest celem – realizowanego przez Politechnikę Koszalińską – Programu rozwojowego w zakresie kształcenia na kierunkach technicznych? – Celem programu jest zwiększenie dostępności, promocja i rozwój kierunków studiów technicznych. Środkiem do osiągnięcia celu jest, oczywiście podniesienie jakości oferty edukacyjnej Politechniki Koszalińskiej, Istotnym elementem projektu jest również wsparcie gospodarki lokalnej. Dajemy studentom solidne wykształcenie i skracamy ich drogę do konkretnego miejsca pracy.

Jakie kierunki obejmuje projekt?

– W sumie siedem kierunków: mechatronikę, informatykę, ochronę środowiska, mechanikę i budowę maszyn, elektronikę i telekomunikację, transport i edukację techniczno-informatyczną.

Co zyskują studenci biorący udział w projekcie?

– W laboratoriach uczelnianych mają do dyspozycji najnowocześniejszy sprzęt, co wpływa na poprawę kształcenia. Mogą bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych z matematyki i fizyki. Platforma e-learningowa umożliwia korzystanie z materiałów dydaktycznych na odległość. Z projektu finansujemy trzymiesięczne płatne staże dla studentów. Korzyści niewymiernych jest więcej, zyskuje uczelnia, która rozwija się szybciej.

Kto jeszcze jest adresatem projektu?

– Z programu korzystają doktoranci, przewiduje on przyznanie uczestnikom studiów doktoranckich stypendiów na realizację prac naukowych. W ramach projektu poszerzona zostanie oferta studiów podyplomowych o studia w zakresie nowoczesnych metod kształcenia na odległość – blended learning.

Jaką rolę odgrywa w Politechnice Koszalińskiej proces zrównoważenia kierunków technicznych i humanistycznych?

– Dla mnie ideałem absolwenta jest osoba, która równolegle ukończyła dwa kierunki – ekonomiczny i techniczny. Patrzę na to przez własny przykład, jestem inżynierem, a od dziesięciu lat zajmuję się zarządzaniem. Tego drugiego musiałem się nauczyć uzupełniając wykształcenie. Łączenie kierunków od razu stwarza nowe możliwości i lepszy start zawodowy.

Takie możliwości stwarza Politechnika Koszalińska?

– Tak, między innymi dzięki projektowi rozwojowemu. Znam studentów, którzy kończą na przykład elektronikę i dziennikarstwo. Wykorzystują każdą szansę do podniesienia kwalifikacji.

Czy promocja – w ramach programu – kierunków technicznych przynosi rezultaty?

– Tak, choć nie mówmy o klasycznej reklamie, lecz raczej o zmianie sposobu myślenia o własnej przyszłości. Kierunki techniczne – w wielu przypadkach –gwarantują większą dostępność do rynków pracy.

Do kiedy potrwa realizacja programu?

– Do końca czerwca tego roku. Po tym terminie oczywiście będziemy prowadzić kształcenie zgodnie z tym, co wypracowaliśmy. To, co teraz finansowane jest z projektu, zaczniemy opłacać z budżetu własnego. Nie ulega jednak wątpliwości, że spróbujemy skorzystać z kolejnego etapu realizacji projektów w latach 2014-2020. Nowe projekty mają kłaść nacisk na kapitał ludzki. Mają służyć rozwojowi gospodarki opartemu na wiedzy, dobrym przygotowaniu kadr. Z pewnością nie będą powtórzeniami tego, co dotąd zrobiliśmy. Jesteśmy przygotowani na nowe wyzwania.